FAQ

Det råder många frågor kring de nya certifikat regler och klassificeringar. Under denna sida försöker vi svara på de allmänna frågor som förekommer när det gäller dessa spörsmål.

Tecnam som är en godkänd och certifierad flygplanstillverkare sedan 1948 erbjuder idag flygplan i alla kategorier, från säkra Ultralätta till moderna två motoriga IFR flygplan. Det finns en hel del leverantörer på marknaden som är duktiga på en kategori av flygplan t.ex. Ultralätta eller LSA modeller men Tecnam har hela bredden när det gäller ”General Aviation”. Det finns ingen anledning att man ska nöja sig med mindre än det bästa så ställ gärna höga krav på din flygplansleverantör.

LSA CS/LSA CS/LSA-RTC CS/VLA
Flyga Privat Ja Ja Ja Ja
Flyga kommersiellt Nej Nej Nej Ja
Skola LAPL Nej Nej Ja Ja
Skola PPL Nej Nej Ja 1 Ja
Flyga/skola Mörker Nej Nej Nej Ja
Bruksflyg såsom skogs och brandflyg Nej Nej Ja 2 Ja
 

1.      Kan bara användas till delar av utbildning. Utbildningen måste avslutas på ett normal klassat flygplan p.g.a. certifieringskrav på utrustning.

2.      Regelverket är inte klar för kommersiell användning.

Tecnam är stolta att vara största leverantören av lätta flygplan idag och deras flygplan körs dagligen i många flygskolor i världen.

Klicka på en av underrubrikerna under menyn FAQ för att komma vidare till den sida som du önskar få mer information om.

CS-VLA

CS-LSA, CS-LSA/RTC

UL (Micro fly)