UL (Mikro fly)

Ultralätt

 

 • Vad är Ultralätt?
  • Ultralätt flygplan är en icke certifierad flygplan som får väga max 450kg
 • Kan man använda ultralätta flygplan för skolning?
  • Ja, för UL skolning.
 • Kan man flyga ultralätta flygplan med sin PPL certifikat?
  • Ja, det kan man. Det blir en ny typinflygning på maskinen. Man kan dock inte räkna UL flygtid som PPL tid.
 • Finns det krav liknande CAMO för UL?
  • Nej, den som har god kännedom om flygplanet kan sköta servicen.
 • Kan man flyga mörker med UL?
  • Nej, flygplanet och certifikatet tillåter enbart VFR dag. 
 • Vilka Tecnam modeller kan godkännas som UL?
  • P92 har funnits som UL sedan 2003 i Sverige.