Singel Engine

Tecnam är idag världens största lättplans tillverkare med flera olika modeller. Det pågår en ständig utveckling inom företaget och fler och fler nya, moderna flygplan kommer till Tecnams stora familj. Samtliga våra flygplan presenterade här är klassificerade i enlighet med Normal klassen för VFR, VFR NIGHT och IFR.

Klicka på en av modellerna nedan för att komma till sidan med mer information.

Singel Engine (certified)

Tecnam P92-JS

Tecnam P2002-JF

Tecnam P2002-JR

Tecnam P2008-JC

Twin

Tcnam P2006

Ultralätta

P92-Echo