Nyheter

Nu händer det mycket hos Tecnam!

Tecnam världens största lättplanstillverkare och Guldsponsor av Aero 2011 kommer ut med fantastiska nyheter.

Fler och fler flygskolor väljer Tecnam´s flygplan och leverans av P2006 twin sker dagligen till flygskolor världen över.

Klicka på menyn News! och ta del av alla nyheter kring Tecnam.