Nyheter

Tecnam P2010 Gör sin första flygning!

Under kontroll av Tecnam s Test Pilot, Marco Locatelli har Tecnams helt nya P2010gjort sin första flygning kl 16,42 UTC över himlen i Tecnam s Capua produktionsanläggning.

Marco Locatelli test flygning rapport innehöll följande uppgifter:
Flygplansvikt var 900kg. Lycoming IO-360 Max effekt uppnåddes med flygplan på bromsen: 28,20 inHg MAP, 2680 RPM, ingen vind. Efter bromsen motorns normala beteende och parametrar registrerades och en liten ökning av MAP (28,5 inHg) och prop hastighet (2690 RPM) noterades. Flygplan acceleration till 50 KIAS tog 8 sekunder och ca 300-350 fot Enkel rotation och lyft inträffade vid ca 60 KIAS.