Nyheter

Läs mer om våra flygplan

Fortfarande är det frågetecken kring VLA, LSA, CS/VLA, LSA-RTC, CS/23, CS21 och de olika flygplanscertifieringarna.

Vilken flygplanstyp ska ni ha i framtiden för att kunna:

  • Flyga privat
  • Skola LAPL
  • Skola PPL
  • Flyga Mörker
  • Använda för bruksflyg såsom skogs och brandflyg

Kontakta oss så berättar vi gärna om de olika flygplansmodellerna och hur ett flygplan från Tecnam kan erbjuda alla ovanstående möjligheter. Ni kan läsa mer om våra flygplan under Flygplan sidan:
Flygplan

Ni kan även se en detaljerad tabell under FAQ över de olika flygplansklasser såsom LSA eller VLA.