Events

Tecnam P2006-T i Norge!

TWIN YOU WIN!

Tecnam P2006-T 

En Historisk ögonblick för norge!

För första gången i världshistorian så kommer den norska himmelen att lysas upp av Tecnam P2006-T SE-MGB.

Tecnam P2006 är en världsunikt flygplan som drivs av två stycken certifierade Rotax motorer. Den enda i världen som är godkänt att operera med bland annat MOGAS!

Flygplanet passar utmärkt till flygskolor, klubbar och privatpersoner som önskar en Twin med Single Engine ekonomi!

Träffa oss på  Tønsberg Flyplass Jarlsberg / ENJB! Söndag den 02:e september

Tecnam kommer att närvara med den världsunika Tecnam P2006-Twin och klubbfavoriten Tecnam P2002-JF. Två flygplan från Tecnam’ s stora modellprogram.

Vill ni också ha besök av Tecnam och se och prova framtidens klubb och skolflygplan så hör av er så kan vi planera ett besök hos er.

Din Tecnam distributör i Norden
                  Tel. +46 33 239696
                     info@netman.se